Regulament

REGULI ȘI INFORMAȚII GENERALE

Regulamentul pe scurt

• Orarul fiecărui weekend este anunțat pe pagina de facebook și pe pagina de program: 

• Locurile sunt limitate, se pot cumpăra bilete la eveniment în limita disponibilității

• Biletele sunt valabile o singură zi, dar există și un abonament de 2 zile

• Accesul în zona de Festival este permis exclusiv pe baza brățării

• Copiii sub 6 ani au intrarea gratuită 

• Biletele se pot achiziționa la intrare cu numerar sau card, dar se pot crea cozi și blocaje.

• Avem mici antreprenori care vă așteaptă cu băuturi artizanele și gustări de brunch picnic - nu este permis accesul cu băuturi & mâncare.

• Accesul cu câini sau alte animale de companie nu este permis, din păcate.

• Prețul biletelor este următorul:

50 lei bilet achiziționat online (1 zi - biletul include intrarea la Muzeu, 2 sesiuni muzicale, 1 sesiune de poezie contemporană, 2 sesiuni de wellness, ateliere pentru copii și un tur ghidat special în muzeu cu înscriere pe contact@weekendsessions.ro în limita locurilor disponibile)

50 lei bilet achiziționat la eveniment (1 zi - biletul include intrarea la Muzeu, 2 sesiuni muzicale, 1 sesiune de poezie contemporană, 2 sesiuni de wellness, ateliere pentru copii și un tur ghidat special în muzeu cu înscriere pe contact@weekendsessions.ro în limita locurilor disponibile)

20 lei bilet pentru minorii între 18 și 7 ani inclusiv (1 zi - biletul include intrarea la Muzeu, 2 sesiuni muzicale, 1 sesiune de poezie contemporană, 2 sesiuni de wellness, ateliere pentru copii și un tur ghidat special în muzeu cu înscriere pe contact@weekendsessions.ro în limita locurilor disponibile)

 

 

Regulamentul integral

A. Prezentare Organizator și perioada picnicurilor culturale

Prezentul Regulament se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea Weekend Sessions în muzee și grădinile acestora în perioada mai – septembrie 2023, timp de minim 10 week-end-uri (sîmbătă-duminică) și definește regulile pe care atât participanții cât și Organizatorul trebuie să le respecte, dar și drepturile și obligațiile acestora.

Porțile evenimentelor se deschid fie la ora 11:00 / fie la 15:00. Evenimentul se încheie în fiecare zi fie la 16:00, fie la 21:00.

Organizatorii Evenimentului Cultural sunt Societatea Antrepriza Creativă S.R.L., cu sediul social în București, sector 1, Calea Plevnei nr. 16, cod fiscal: RO37288213, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/4178/28.03.2017  în parteneriat cu Asociatia Antrepriza Culturala, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, Str. Valea Ialomitei nr. 2A, CUI 467090900

 

B. Taxe de acces în Muzeu este inclusă în prețul biletului de acces, tarife, permisiuni și restricții ale deținătorului de spațiu - muzeele partenere

Pentru a putea avea acces în Muzeu pentru fiecare participant se va achita de către Organizatori taxa de acces stabilită de comun acord cu fiecare muzeu partener.

 

C. BILETE, TIPURI DE BILETE ȘI CUMPĂRAREA BILETELOR, REGULI DE ACCES PENTRU WEEKEND SESSIONS la Muzeu a Universității din București  2022

1. Bilete și brățări

1.1. Prețul biletelor este următorul:

50 lei bilet achiziționat online (1 zi - biletul include intrarea la Muzeu, 2 sesiuni muzicale, 1 sesiune de poezie contemporană, 2 sesiuni de wellness, ateliere pentru copii și un tur ghidat special în muzeu cu înscriere pe contact@weekendsessions.ro în limita locurilor disponibile)

50 lei bilet achiziționat la eveniment (1 zi - biletul include intrarea la Muzeu, 2 sesiuni muzicale, 1 sesiune de poezie contemporană, 2 sesiuni de wellness, ateliere pentru copii și un tur ghidat special în muzeu cu înscriere pe contact@weekendsessions.ro în limita locurilor disponibile)

20 lei bilet pentru minorii între 18 și 7 ani inclusiv (1 zi - biletul include intrarea la Muzeu, 2 sesiuni muzicale, 1 sesiune de poezie contemporană, 2 sesiuni de wellness, ateliere pentru copii și un tur ghidat special în muzeu cu înscriere pe contact@weekendsessions.ro în limita locurilor disponibile)

1.3. Biletul se poate achizitiona și în ziua evenimentului , online prin platforma eventbook sau www.weekendessions.ro (50 lei / zi), prin punctele de vânzare organizate la intrarea în Muzeu, în limita locurilor disponibile

1.4. Biletul este valabil o singură zi, sâmbătă sau duminică, în orele anunțate de organizator pe pagina de facebook a evenimentului: 

1.5. Organizatorul garantează doar valabilitatea biletelor cumpărate prin partenerii Evenimentului Cultural, parteneri ce vor fi validați pe site-ul Evenimentului Cultural și pe paginile de socializare ale Evenimentului Cultural.

1.6. Biletul care permite accesul în cadrul Evenimentului Cultural poate fi scanat o singură dată. În situația în care biletul a fost scanat o dată, biletul nu mai poate fi refolosit.

1.7. În situația în care Organizatorul va descoperi bilete sau brățări falsificate, va sesiza Organele abilitate, iar posesorului falsurilor îi va fi refuza accesul în perimetrul de festival.

1.8. În momentul validării biletului, Participantul primește și i se prinde pe mînă o brățară intactă care îi asigură intrarea în spațiul Evenimentului Cultural. După scanarea biletului, Participantul trebuie să păstreze brățara la mână pe perioada zilei. În cazul avarierii, distrugerii sau pierderii, brățara nu mai oferă Participantului niciun drept, acesta fiind obligat să achiziționeze un nou bilet. Organizatorul își rezervă dreptul de a însoți în afara perimetrului Evenimentului Cultural persoanele care nu poartă brățară la mână.

1.9. Accesul copiilor sub 6 ani este gratuit și este permis doar dacă aceștia sunt însoțiți de unul dintre părinți (sau persoane în îngrijirea cărora se află). Părintele sau însoțitorul trebuie să prezinte un bilet valabil pentru accesul său și al copilului la festival.

1.10. Accesul persoanelor cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani este permis doar dacă au un bilet valid și sunt însoțiți de unul dintre părinți / tutore legal

1.11. Toți minorii trebuie să aibă asupra lor o copie după certificatul de naștere sau un act de identitate și declarația de angajament semnată și completată de un părinte sau un tutore al minorului. Atașat prezentului regulament este și modelul de declarație. Organizatorii nu pot fi ținuți răspunzători și nu vor verifica validitatea sau modalitatea în care declarațiile sunt semnate, această responsabilitate cade în sarcina participanților ce prezintă la intrare aceste declarații.

2. Cumpărarea biletelor

2.1. Cumpărarea biletelor se poate face exclusiv pe site-urile autorizare așa cum sunt anunțate pe site-ul oficial www.weekendsessions.ro

2.2. Biletele nu sunt nominale, dar au o serie unică.

2.3. Cumpărarea biletelor de la parteneri autorizați se va face în conformitate cu termenii și condițiile emise și publicate de către aceștia.

3. Returnarea biletelor

3.1. În situația anulării din cauza unei situații de forță majoră (stare de alertă, stare de urgență decretate de conducerea țării în conformitate cu dispozițiile Constituției, pandemie, epidemie, calamități naturale etc.), Organizatorii nu vor fi ținuți responsabili și nu vor putea fi obligați să restituie contravaloarea biletelor cumpărate până la acel moment.

3.2. Dacă Evenimentul Cultural Cultural va fi amânat pentru o altă perioadă, când situația va permite ca acesta să se desfășoare în condiții de maximă siguranță pentru toți participanții, biletele achiziționate își prelungesc automat valabilitatea pentru următoarele date la care Evenimentul Cultural Cultural va avea loc sau la o dată aleasă de cumpărător și comunicată print-un email pe contact@weekendsessions.ro

3.3. Datele următoare ale Evenimentului Cultural nu presupun în mod obligatoriu participarea acelorași artiști sau invitați speciali din selecția anunțată pentru Evenimentul Cultural Cultural anulat sau amânat. Organizatorii vor face însaă toate demersurile în vederea reprogramării recitalurilor artiștilor anunțați inițial.

4. Schimbarea prețurilor

4.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor fără o înștiințare prealabilă. Biletele vîndute pînă în momentul modificării ramân valabile.

4.2. Orice modificare va fi anunțată de îndată pe paginile de socializare ale evenimentului, pe site și pe paginile agenților ticketing (eventbook și alte agenții partenere).

5. Reguli speciale referitoare la acces în cazul unei perioade de alertă din cauze medicale

5.1. Organizatorii pot lua și alte măsuri (de exemplu, dar fără a se limita la montarea de scannere de temperatură, corturi speciale pentru triere, declarații pe propria răspundere privind unele aspecte privind starea de sănătate etc.), măsuri menite să asigure siguranța participanților la eveniment în condițiile stării de alertă actuale din România și zona București-Ilfov.

6. OBIECTE INTERZISE PE TERITORIUL PICNICULUI CULTURAL

6.1 Este interzis accesul în perimetrul de eveniment cu: Spray cu aerosoli (cu excepția celor pentru care există prescripție medicală valabilă și cu care posesorul se prezintă la acces), lanturi, arme, muniție, cuțite sau obiecte contondente, spray paralizant, sticle; Lăzi frigorifice; Droguri și / sau substanțe narcotice; Flyere, mostre, giveaway-uri și produse promoționale; Hoverboards sau Segways; Lampioane; Mâncare sau băuturi;

6.2. În situația în care se vor descoperi asupra participanților aceste sau alte obiecte ilegale, Organizatorul va anunța organele competente, care vor dispune măsurile necesare.

6.3. Participanții nu pot intra de asemenea, în perimetrul de eveniment, cu mâncare sau cu lichide de orice fel, în spațiul de eveniment existînd posibilitatea achiziționării produselor alimentare și a băuturilor de la partenerii evenimentului.

Refuzul oricărui participant de a se conforma regulilor, respectiv controalelor mai sus menționate atrage după sine, interzicerea accesului în cadrul Evenimentului Cultural și poate atrage, după caz, răspunderea individuală a participantului în fața organelor statului.

7. CE PUTEȚI ADUCE PE TERITORIUL PICNICULUI CULTURAL:

7.1. Este permis accesul cu: pături de picnic, șezlonguri, pufi, perne, ghiozdane (de mărimea unui A4);

7.2. Acolo unde este cazul, poate fi permis accesul cu medicamente, daca posesorul acestora prezinta staff-ului Organizatorului/agenților de pază angajați de acesta o rețetă valabilă pentru produsele respective.

8. Intrarea la eveniment

8.1. Intrarea se va face doar prin zonele special amenajate pe baza biletului ce trebuie schimbat în brățară de acces. Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate. Participanții pot intra și ieși ori de câte ori doresc de pe teritoriul Evenimentului Cultural în ziua pentru care a achitat biletul, cu condiția să păstreze prinsă pe mână brățara.

8.2. Fumatul este interzis în toate spațiile interioare și exterioare ale Muzeului.

8.3. Participarea la eveniment se face pe proprie răspundere, inclusiv cu privire la următoarele:

Persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale și audio reprezintă un risc își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment. Însoțitorii sunt rugați să îi protejeze și să aleagă cel mai sigur loc pe pajiște. Unele reprezentații pot include și puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii materiale, Organizatorii nu își asumă nicio răspundere.

8.4. Pentru zonele de joacă, distracție și sport și alte asemenea zone cu risc de accidentare de pe teritoriul Evenimentului Cultural, participanții se vor asigura că dețin condiția fizică și psihică pentru participare.

 

D. Reguli de conduită pe durata desfășurării evenimentului Weekend Sessions la Muzeu a Universității din București

1. Norme de conduită socială

1.1. Toți participanții trebuie să respecte regulile sociale, legile și cele enumerate în acest Regulament. Participanților nu le este permis să desfășoare orice fel de activități care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranța sau drepturile celorlalți participanți.

1.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului și va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.1.3. Participanții sunt obligați      ca în incinta Evenimentului Cultural      să respecte și să nu distrugă mediul înconjurător și Muzeu incluzând construcțiile și spațiile verzi aferente.

1.4. Pe întreaga durată a vizitei pe teritoriul Grădinii Botanice se vor aplica normele stabilite de aceasta pentru toți vizitatorii, care devin obligatorii și pentru publicul evenimentelor Weekend Sessions Botanica, respectiv:

-este interzis fumatul în toate spațiile interioare și exterioare;

-este interzis scăldatul;

-este interzisă cățărarea pe arbori și arbuști, fîntîni/cascade, zone abrupte semnalizate ca atare;

-este interzis accesul cu animale de companie – potrivit regulamentului gazdei - https://gradina-botanica.unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/09/Reglementari-.pdf

-este interzis accesul persoanelor în stare de ebrietate;

1.5. Organizatorul, partenerii Organizatorului și presa acreditată sau orice altă persoană fizică sau juridică care are acordul expres al Organizatorului pot înregistra audio-video și fotografia evenimentul. Participanții iau la cunoștință că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale (foto sau video), fără a putea emite pretenții asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale, indiferent de modul în care vor fi folosite (cu excepția cazurilor de utilizare în scopuri comerciale, care contravin normelor sau uzanțelor sociale, sînt imorale, indecente sau ilegale). Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale proprii sau de promovare a Evenimentului Cultural (ex. YouTube, Facebook), să le comunice public, să le afișeze în orice mod consideră de cuviință.

1.6. Participanții iau la cunoștință că în incinta Evenimentului Cultural este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris în prealabil al Organizatorului.

1.7. Minorilor le este interzisă servirea și consumul de băuturi alcoolice. Consumul de droguri este ilegal și strict interzis și va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

1.8. Pe întreg parcursul desfășurării Evenimentului Cultural și în toate acțiunile întreprinse în cadrul acestuia, sunt strict interzise orice activități de promovare a partidelor politice și este interzisă de asemenea orice activitate de propagandă politică.

1.9. De asemenea, sunt strict interzise orice manifestări sau mesaje cu caracter discriminatoriu, imoral sau ofensator.

1.10. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita măsuri de remediere a unor situații contrare prezentului regulament inclusiv prin invitarea participantului de a părăsi spațiul destinat Evenimentului Cultural.

2. Securitatea în cadrul Evenimentului Cultural

2.1. În incinta Evenimentului Cultural, delimitată vizibil de restul perimetrului Grădinii Botanice, Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat și acreditat să facă acest lucru și cu ajutorul staff-ului propriu și al voluntarilor. În timpul evenimentului, participanții sunt obligați să respecte agenții de securitate și staff-ul, să colaboreze cu aceștia și să le respecte instrucțiunile în caz de urgență.

2.2. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară evenimentul și anunțarea organelor de poliție și jandarmerie.

3. Pentru cazuri grave sau accidente participanții sînt rugați să apelez serviciul de urgență 112.

4. Obiecte pierdute

4.1. Obiectele pierdute trebuie aduse în zona scenei. Proprietarii le pot recupera după ce urmează procedura de identificare a persoanei și a obiectului pierdut de la organizatori. După încheierea ediției de festival, Organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioada de 15 zile, după acest interval ele urmează a fi distruse sau valorificate, după caz.

5. Produse și servicii comercializate în festival

5.1. În timpul evenimentului, produsele și serviciile sunt disponibile în locuri special amenajate (bar, food court, zona de vînzare produse alimentare/nealimentare). Participanții se angajează să folosească ca modalități de plată pentru achiziționarea acestora doar metodele și instrumentele de plată acceptate de organizatori și partenerii acestora.

5.2. Numai persoanele posesoare de brățară de festival valabilă pentru ziua respectivă pot achiziționa produse alimentare și nealimentare din cadrul Evenimentului Cultural.

 

E. DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND REGULAMENTUL

Prezentul Regulament este o înțelegere între organizator și participant.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament ori de câte ori consideră necesar sau situația o impune, fără o înștiințare în prealabil a Participantului, iar orice modificare va fi afișată pe site-ul oficial – www.weekendsessions.ro  și pe paginile evenimentelor și cele de vînzare bilete.

Programul și lista de artiști pot suferi modificări. Toate modificările vor fi anunțate, însă organizatorul nu poate fi ținut responsabil pentru aceste situații neprevăzute și nedorite.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, restructura formatul Evenimentului Cultural, serviciile și produsele oferite în incinta Evenimentului Cultural, așa cum consideră necesar. Participanții nu pot emite niciun fel de pretenții de natură patrimonială sau nepatrimonială de la Organizatori privind aceste modificări.

Weekend Sessions la Muzeu nu garantează participanților disponibilitatea, conținutul sau numărul de formații și servicii și/sau spectacole, ca de exemplu dar fără a se limita la reprezentația / expoziția / prezentarea / atelierele unui/unor anumiți artiști, durata sau ora de începere a sesiunilor, dispunere pieselor de mobilier, situația în care performanța artistului nu se va ridica la așteptările participanților, locația în care vor fi amplasate sesiunile.

Programul și line-up-ul anunțat. În situația în care apare modificări, organizatorii vor depune toate diligențele      pentru      a înlocui programul și/sau artistul și vor comunica aceste modificări participanților, pe paginile de socializare și/sau promovare a evenimentului.

Prin cumpărarea unui bilet și/sau prin accesul în incinta Evenimentului Cultural, Participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte acest Regulament. Prezentul Regulament va fi afișat pe toată durata desfășurării Evenimentului Cultural, în loc vizibil și toți participanții și-l asumă în totalitate.

 

F. GARANȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

1. Organizatorul garantează accesul și utilizarea serviciilor din cadrul Evenimentului Cultural oricărui participant cu un bilet valid. Datele de desfășurare ale Evenimentului Cultural pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forță majoră sau caz fortuit.

2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

3. Organizatorul exclude asumarea responsabilității pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul Evenimentului Cultural care nu au fost cauza unei organizări defectuoase sau neglijențe. Persoanele care se fac vinovate de astfel de fapte vor fi sancționate de organele statului, care vor fi anunțate de Organizator.

4. Organizatorul nu este responsabil pentru acțiuni ce se petrec în afara zonei Evenimentului Cultural.

G. SANCȚIUNI

Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta Evenimentului Cultural, total sau parțial, sau de a invita participantul să părăsească incinta Evenimentului Cultural, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România. În cazuri grave, sau acolo unde consideră necesar pentru buna desfășurare a evenimentului sau protejarea vieții, a sănătății sau a integrității corporale a participanților (inclusiv echipa de organizare, parteneri, furnizori, sponsori etc) sau a bunurilor materiale proprii sau aparținînd Muzeului, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita intervenția Poliției Române sau apelarea 112.

 

H. Litigiile și legea aplicabilă

Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre Participanți, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă din municipiul București, de la sediul Organizatorului, în conformitate cu dreptul comun.

Legea aplicabilă este legea română.

 

I. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

În conformitate cu dispozițiile legale, forță majoră este considerat orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

În astfel de situații, neprevăzute, organizatorii sunt exonerați de orice răspundere!

În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstrații, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundație, scurtcircuit major, epidemii, pandemii, rezoluții oficiale sau alte cazuri ce nu pot fi prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de Participant, niciuna dintre părți nu este obligată să respecte obligațiile din prezentul Regulament strict pentru perioada în care este declarată stare de urgență sau stare de alertă, stare de epidemie sau de pandemie, dar fără a se limita la asta.

Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial al Evenimentului Cultural, Organizatorul va fi exonerat de răspundere privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

În situațiile în care din motive independente de voința organizatorului Evenimentului Cultural autoritățile statului solicită suspendarea și/sau anularea și/sau amânarea Evenimentului Cultural cauzate de forță majora, Evenimentul Cultural Cultural sau o parte din acesta va fi suspendat/anulat/amânat, iar organizatorii nu vor putea fi ținuți responsabili pentru această situație.

Prezentul regulament a fost revizuit în data de 26.03.2023.